در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 26 تیر 1403

 برگزاری ورزش صبحگاهی دانشجویان دانشکده فنی و حرفه‌ای طبس

هفته سلامت

بمناسبت هفته سلامت صورت گرفت 

 برگزاری ورزش صبحگاهی دانشجویان پسر دانشکده فنی و حرفه‌ای طبس همراه با صرف صبحانه در دانشکده صبح امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

 در پایان با همکاری دانشجویان محوطه خوابگاه دانشجویی تمیز و زباله ها جمع آوری گردید.

گفتنی است هفته سلامت ۱۴۰۳ از یکم تا هفتم اردیبهشت با شعار «سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت»، نامگذاری گردیده است.

 اداره امور دانشجویی و فرهنگی ورزشی دانشکده فنی و حرفه‌ای طبس

نظرات کاربران