در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 26 تیر 1403

تلفن های تماس آموزشکده

تلفن های تماس

تلفن های تماس آموزشکده فنی و حرفه طبس ( امام علی (ع) )  :


کد شهرستان  طبس 056

ردیف

نام واحد

شماره تماس

ردیف

نام واحد

شماره تماس

1

دبیرخانه

32838270

9

فناوری اطلاعات

32838630

2

ریاست

32838276

10

خوابگاه

32838278

3

معاونت

32837619

11

دانشجویی فرهنگی و تربیت بدنی

32838285

4

حراست

32838271

12

هیات علمی(دکتر بدرام)

32838274

5

امور اداری

32837621

13

نگهبانی(آموزشکد پسران)

32838277

6

امور مالی

32837620

14

آموزش(آموزشکده دختران)

32838174

7

امور کلاسها

32838272

15

نگهبانی(آموزشکده دختران)

32838175

8

آموزش

32838273

32838275

16

-

-

 

 

 

 

 

نظرات کاربران